Witaj, dzi jest 22.09.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / US£UGI / T£UMACZENIA /

T³umaczenia
T³umacz przysiêg³y jêzyka bu³garskiego oferuje swoje us³ugi w zakresie t³umaczenia tekstów.
Ocena:
   


KONTEKST : biuro t³umaczeñ
KONTEKST - biuro t³umaczeñ. T³umaczenia specjalistyczne pisemne i ustne, t³umaczenia medyczne, t³umaczenia symultaniczne, przysiêg³e i ekspresowe.
Ocena:
   


Atet - t³umacze Warszawa, t³umaczenia, agencja t³umaczeñ
Wszystkie rodzaje t³umaczeñ - profesjonalnie, terminowo, konkurencyjnie.
Ocena:
   


T³umacz przysiêg³y jêzyka angielskiego
T³umaczenia przysiêg³e polsko-angielskie i angielsko-polskie z dziedziny: biznesu, prawa, ksiêgowo¶ci, podatków, ubezpieczeñ, obs³ugi dokumentacyjnej firm, t³umaczenia dokumentacji medycznej, t³umaczenia tekstów technicznych
Ocena:
   


AIDA – T³umacz przysiêg³y jêzyk francuski Warszawa Ursynów Kabaty
Strona informacyjna t³umacza przysiêg³ego jêzyka francuskiego. Podstawowe informacje, dane kontaktowe (telefon/faks, e-mail, ftp) i mapkê okolicy biura. T³umaczenia przysiêg³e, specjalistyczne i zwyk³e, pisemne i ustne. Ewa Or³owska posiada uprawnienia t³umacza przysiêg³ego od 1996 roku. T³umaczeniami zajmowa³a siê ju¿ wcze¶niej - od 1990 roku. Wykonuje t³umaczenia dla instytucji i osób prywatnych. Wspó³pracuje z kancelariami notarialnymi, t³umaczy dla Komisji Europejskiej, w¶ród jej klientów jest Teatr Wielki i Jean-Louis David. T³umaczenia specjalistyczne, t³umaczenia tekstów z wielu dziedzin, np.: prawo, ekonomia, ochrona ¶rodowiska, reklama i marketing, muzyka, literatura, film, ksi±¿ki dla dzieci.
Ocena: