Witaj, dzi jest 21.07.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / ORGANIZACJE, POLITYKA / UNIA EUROPEJSKA /

Konstytucja UE - Serwis Informacyjny
Tematyk┬▒ serwisu s┬▒: Unia Europejska, Konstytucja UE oraz europejska integracja. Na stronie znajdziesz informacje dotycz┬▒ce Traktatu konstytucyjnego, akty prawne, opracowania dotycz┬▒ce Unii Europejskiej.
Ocena:
   


Urz┬▒d Komitetu Integracji Europejskiej
Serwis zawiera informacje dotycz±ce cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak równie¿ wspólpracy z innymi krajami cz³onkowskimi. Posiada tak¿e bogat± bazê wszelkich aktów prawnych, dokumentów oraz innych pomocy naukowych o tematyce europejskiej.
Ocena: