Witaj, dzi jest 21.07.2019
Regulamin
 
reklama google.pl

RANDKI
Smsowo-internetowy serwis randkowy. Po³±czenie nowoczesnych technologii - czata, poczty elektronicznej i sms`ów w jednym serwisie. Skuteczna wyszukiwarka, w której fantastyczne znajomo¶ci i dobr± zabawê znajdzie ka¿dy niezale¿nie od wieku, wykszta³cenia, zainteresowañ czy miejsca zamieszkania.
Ocena: