Witaj, dzi jest 07.12.2019
Regulamin
 
reklama google.pl

LUX MED
LUX MED zapewnia kompleksow± opiekê medyczn± pacjentom indywidualnym oraz przedsiêbiorstwom. Nasze kliniki medyczne posiadaj± najwy¿szej klasy aparaturê medyczn± i wykonuj± badania diagnostyczne w bardzo szerokim zakresie
Ocena: