Witaj, dzi jest 17.08.2019
Regulamin
 
reklama google.pl

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
cele stowarzyszenia to rozwijanie us³ug konferencyjnych i kongresowych, szczególnie poprzez rozwój produktów markowych i zwiêkszanie ich konkurencyjno¶ci na rynku krajowym i zagranicznym
Ocena: