Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / US£UGI / INNE /

Polers - Partner do czystych interesów
Firma istnieje od 1993r. Oferujemy profesjonalne us³ugi takie jak: obs³uga porz±dkowa,renowacja elewacji, zabytków,konserwacja posadzek,profilaktyka antygraffiti,wykonanie i pielêgnacja posadzek.
Ocena:
   


Poczta Kwiatowa
Dorêczy kwiaty do dowolnego miejsca w Polsce i na ¶wiecie
Ocena:
   


us³ugi kamieniarskie, renowacje budynków
kominki z piaskowca, rze¼by ogrodowe, tralki na balustrady, us³ugi renowacyjne, fontanny, wykoñczenia wnêtrz z piaskowca i wiele innych
Ocena: