Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / US£UGI / DLA FIRM /

Nowoczesna Firma
Portal dla osób z kadry kierowniczej, zainteresowanych rozwojem firmy i w³asnych umiejêtno¶ci. Zawiera kilkana¶cie serwisów m.in. szkolenia, oprogramowanie, marketing. S³u¿y mened¿erom z ró¿nych dzia³ów w firmie: HRM/kadry, sprzeda¿, strategie, finanse, marketing, sekterariat, technologie.
Ocena:
   


PESEKA Profesjonalne Systemy Informatyczne Katowice
irma ¶wiadczy us³ugi w zakresie: sprzeda¿y oprogramowania, wdro¿eñ,konfiguracji oprogramowania, szkoleñ z dziedziny informatyki, serwisu, zagadnieñ zwiazanych z sieciami,monitoringu,windykacji.
Ocena:
   


Projektowanie stron
Firma oferuje profesjonalne projektowanie stron www dla firm, web design, e-marketing, tani hosting. W sk³ad us³ug firmy wchodzi tworzenie systemów CMS oraz sklepów internetowych.
Ocena:
   


Cleaner – sprz±tanie, czyszczenie, od¶nie¿anie.
Firmy sprz±taj±ce Cleaner oferuj± sprz±tanie, czyszczenie i od¶nie¿anie posadzek. W ofercie równie¿ sprz±tanie i zabezpieczanie posadzek, czyszczenie i doczyszczanie.
Ocena: