Witaj, dzi∂ jest 26.03.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / REKLAMA, MARKETING / SZKOLENIA /

Szkolenia NLP – techniki manipulacji, techniki perswazji, sztuka przekonywania.
Szkolenia NLP Рtechniki manipulacji i perswazji. NLP to sztuka przekonywania, perswazji, oparta o wywieranie wp³ywu neurolingwistycznego, techniki wywierania wp³ywu, neurolingwistyczne programowanie.
Ocena: