Witaj, dzi∂ jest 16.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / PRZEMYS£ / ENERGETYKA, ELEKTROWNIE /

Siemens w Polsce
Strony Siemens Sp. z o.o. - ¬∂wiatowego lidera w zakresie rozwi¬Īza√Ī i produkt√≥w z energetyki, automatyki i sterowania, teleinformatyki, medycyny, transportu, podzespo¬≥√≥w elektronicznych, o¬∂wietlenia, gospodarstwa domowego i us¬≥ug finansowych
Ocena:
   


Polski Koncern Naftowy ORLEN
ORLEN prowadzi dzia³alno¶æ w zakresie przerobu ropy naftowej na szeroki asortyment produktów takich jak: benzyny bezo³owiowe, olej napêdowy, olej opa³owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.
Ocena: