Witaj, dzi jest 16.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / ORGANIZACJE, POLITYKA / PAÑSTWA /

Rosja, Ukraina i kraje b. ZSRR
Polskojêzyczna witryna po¶wiêcona Rosji, Ukrainie i innym krajom by³ego ZSRR. Na stronie znajduj± siê porady dla turystów wybieraj±cych na Wschód oraz informacje na temat wielu ciekawych miast i regionów by³ego ZSRR
Ocena: