Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / EDUKACJA, NAUKA, TECHNIKA / SZKO£Y WY¯SZE /

Studia
Studia w Polsce. Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne. Studia licencjackie, magisterskie.
Ocena:
   


Wy¿sza Szko³a Bankowo¶ci i Finansów - studia dzienne, zaoczne, podyplomowe
Wy¿sza Szko³a Bankowo¶ci i Finansów zaprasza na studia dzienne, studia zaoczne, studia podyplomowe, licencjat. Reprezentujemy uczelnie wy¿sze kszta³c±ce na kierunkach informatyka, finanse, bankowo¶æ
Ocena:
   


Wy¿sza Szko³a typu awf - sport turystyka i dziennikarstwo sportowe AWF wars
Studia wy¿sze awf oferuj±ce uzyskanie uprawnieñ awf do wykonywania zawodu instruktora awf, trenera awf, dziennikarza sportowego awf, mened¿era sportu awf i mened¿era rekreacji awf.
Ocena:
   


Wy¿sza Szko³a Bankow¶ci w Poznaniu
Wy¿sza Szko³a Bankow¶ci w Poznaniu
Ocena:
   


Wy¿sza Szko³a Informatyki Stosowanej i Zarz±dzania
Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania auspicjami Polskiej Akademii Nauk to szkola zastosowan technik informatycznych. WIT oferuje studia na dwóch wydzia³ach: Informatyka i Informatyczne Techniki Zarzadz±nia.
Ocena:
   


Szko³a Wy¿sza Mila College
Szko³a Wy¿sza Mila College jest wy¿sz± uczelni± zawodow±.
Ocena:
   


Wy¿sza Szko³a Informatyki, Zarz±dzania i Administracji w Warszawie
Wy¿sza Szko³a Informatyki, Zarz±dzania i Administracji
Ocena:
   


Uniwersytet Warszawski
Serwis www Uniwersytetu Warszawskiego
Ocena:
   


Studia podyplomowe
Studia Podyplomowe - Internetowa baza studiów podyplomowych.
Ocena: