Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / EDUKACJA, NAUKA, TECHNIKA / JÊZYKI OBCE /

Szko³y jêzykowe, kursy jêzykowe Berlitz – jêzyk angielski, hiszpañski, niemiecki dla firm, dla dzieci.
Szko³y jêzykowe Berlitz – jêzyki obce: jêzyk angielski, hiszpañski, niemiecki. W ofercie nauka angielskiego, szkolenia, kursy jêzykowe – jêzyk angielski, hiszpañski, niemiecki dla firm, dla dzieci.
Ocena:
   


Szko³a Jêzyków Obcych EMPiK
Szko³a Jêzyków Obcych - sieæ 51 nowoczesnych, efektywnych i doskonale wyposa¿onych Szkó³ Jezyków Obcych, które znajduj± sie pod metodyczn± opiek± profesorów uniwersyteckich i posiadaj± najlepsz± kadrê lektorów.
Ocena:
   


EF English First
EF English First - Latwy sposób na plynny angielski. Centrum jêzyka angielskiego oferuje: kursy angielskiego, Business English, szkolenia jezykowe, English courses.
Ocena:
   


sprachenatelier-berlin
Nasz Instytut jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko zwyk³± szko³± jêzyka niemieckiego. Oprócz kursów niemieckiego i kursów w ponad dwudziestu innych jêzykach organizujemy tak¿e festiwale, wieczory autorskie, koncerty, wystawy, warsztaty i seminaria.
Ocena:
   


Angielski online, nauka angielskiego - UczSie.pl
Angielski on-line, nauka angielskiego, angielskie s³ówka, angielskie idiomy. Materia³y do nauki jêzyka angielskiego. Dziêki UczSie.pl przyswoisz nowe s³ówka i idiomy.
Ocena: