Witaj, dzi jest 24.05.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BUDOWNICTWO / SPÓ£DZIELNIE /

Izba Rzemie¶lnicza w Opolu
organizacja samorz±dowa o charakterze spo³eczno-zawodowym zrzeszaj±ca na zasadach dobrowolno¶ci cechy, spó³dzielnie rzemie¶lnicze i inne organizacje. Informacje o prowadzonej dzia³alno¶ci oraz struktura organizacji.
Ocena: