Witaj, dzi jest 24.05.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BUDOWNICTWO / MATERIA£Y BUDOWLANE /

Prima-Bud – osprzêt telekomunikacyjny, ogrodzenia, kostka brukowa, stropy.
Prima-Bud produkuje wyroby betonowe, wyroby ¿elbetowe. W ofercie osprzêt telekomunikacyjny, kostka brukowa, p³ytki chodnikowe, stropy, krêgi, ma³a architektura - ogrodzenia betonowe, ogrodzenia kute.
Ocena:
   


Hurtownia materia³ów budowlanych - Rudzki - materia³y budowlane
Hurtownia materia³ów budowlanych RUDZKI oferuje: materia³y budowlane firm: Lafarge, Prefabet-Reda, Wienerberger i innych. Narzêdzia budowlane. Hurtownia budowlana adres Gdañsk Jasieñ.
Ocena:
   


Angra sp. z o.o. - Budowlane Centrum Handlowe
Firma ANGRA SP. Z O.O. prowadzi dzia³alno¶æ handlow± w zakresie wyposa¿enia ³azienek i wnêtrz. W naszej ofercie posiadamy towary takie jak: glazurê, terakotê, gres, armaturê, ceramikê sanitarn±, chemiê budowlan± i wiele innych.
Ocena: