Witaj, dzi jest 20.05.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / WDRA¯ANIE NORM /

Wdra¿anie norm ISO i HACCP - oferta DJB - ISO 9001, AQAP
ISO, HACCP, AQAP. Firma "DJB Doradztwo Jako¶ciowe i Budowlane" ¶wiadczy us³ugi dla przedsiêbiorstw w zakresie projektowania i wdra¿ania systemów zapewnienia jako¶ci (ISO 9000, ISO 9001, HACCP, AQAP).
Ocena: