Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / NEGOCJACJE BIZNESOWE /

HC szkolenia dla mened¿erów, handlowców, psychologiczne
Homo Creatore szkolenia i warsztaty psychologiczne: coaching, negocjacje, asertywno¶æ, komunikacja, wywieranie wp³ywu, negocjacje handlowe, windykacja, wyst±pienia publiczne, stres i emocje, obs³uga klienta, sprzeda¿, motywacja, zarz±dzanie.
Ocena:
   


Szkolenia NLP – techniki manipulacji, techniki perswazji, sztuka przekonywania.
Szkolenia NLP – techniki manipulacji i perswazji. NLP to sztuka przekonywania, perswazji, oparta o wywieranie wp³ywu neurolingwistycznego, techniki wywierania wp³ywu, neurolingwistyczne programowanie.
Ocena: