Witaj, dzi jest 27.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / INSTYTUCJE HANDLOWE /

Polsko-Arabska Izba Gospodarcza
PAIG ¶wiadczy us³ugi w zakresie promocji firm na rynkach arabskich, organizacji kursów i szkoleñ. Nawi±zywanie kontaktów handlowych z pañstwami arabskimi. Misje indywidualne, targi, szkolenia.
Ocena: