Witaj, dzi jest 16.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / BIZNES PLAN /

Abc Biznes Planu - Jak napisaæ biznes plan
Poradnik pt. "Jak napisaæ biznes plan" oraz przyk³adowe prace: biznes plan, analiza finansowa i ekonomiczna, analiza strategiczna, plan marketingowy. Wszystko to co potrzebne, aby otworzyæ w³asny biznes.
Ocena:
   


Badanie opinii pracowników, ocena pracowników, komunikacja wewnêtrzna firmy || GFMP
GFMP Management Consultants - firma doradczo-szkoleniowa. Strategiczne zarz±dzanie zasobami ludzkimi i komunikacj± wewnêtrzn±. Badania opinii pracowników, audyt komunikacyjny, ocena 360 stopni, plany sukcesji.
Ocena: