Witaj, dzi jest 22.03.2019
Regulamin
 
reklama google.pl

SMS Pilot
darmowy program do szybkiego wysy³ania du¿ej ilo¶ci SMSów za pomoc± darmowych i p³atnych bramek WWW. Automatycznie potrafi wys³aæ "w tle" nawet kilkaset smsów przygotowanych offline. Opis programu, fotosy, dostêpne skrypty, demo, FAQ.
Ocena: